VANKEUS JA OIKEUS

Rikosseuraamuslaitos on oikeusministeriön alaisuudessa toimiva vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoviranomainen. Rikosseuraamuslaitoksen tavoitteena on omalta osaltaan ehkäistä uusintarikollisuutta ja lisätä yhteiskunnan turvallisuutta. RISE:n sivuilta löydät tietoa mm. vankeusrangaistuksista, sakoista ja eri käytännön menettelyistä.

Oikeudellisten ongelmien rakaisuja. Riita- ja rikosasioiden hoito. Tilanteen alkukartoitus on maksuton.

Vähävaraisille tai pienituloisille asianajajan käytöstä oikeudenkäyntiasioissa ei yleensä aiheudu lainkaan kustannuksia, (poislukien sovintomahdollisuuksien etsiminen) koska valtio korvaa heidän oikeudenkäyntikulunsa myös yksityistä, itse valittua asianajajaa käytettäessä.

Kriminaalihuollon tukisäätiön tehtävänä on rangaistuksesta vapautuvien ja heidän läheistensä aseman parantaminen järjestämällä ja kehittämällä tarpeenmukaisia palveluja sekä tukemalla alan järjestö- ja vapaaehtoistyötä.

Säätiö toteuttaa tehtäväänsä ylläpitämällä valtakunnallista Portti vapauteen tieto- ja palvelusivustoa internetissä sekä tarjoamalla neuvontaa ja asiantuntijapalveluita sosiaalipalveluja ja –etuisuuksia, vertaistukitoimintaa, asumista, perhetyötä ja oppimisvalmennusta koskevissa kysymyksissä. 

KRIS tarjoaa vertaistuen, kokemuksensa, tietonsa ja luottamuksellisen yhteydenpidon kanssasi. He tukevat sinua jo muutaman kuukauden ennen vapautumista, vapautumishetkellä sekä sen jälkeisinä, kriittiseksi tietämikseen päivinä ja viikkoina. Myös tästä eteenpäin KRIS tarjoaa eri toiminnoissaan sinulle mahdollisuuden jatkaa uudenlaista elämäntapaa vertaistesi joukossa.

Tuki alkaa heti ensimmäisestä vangin yhteydenotosta. Jokainen KRISin tukihenkilö on myös vapautunut aikanaan ja tietää, mitä haasteita vapautuminen ja uudenlainen elämäntapa tuovat tullessaan.

Yhteydenpito jatkuu koko vankilassaoloajan ja he tulevat vapautuvaa portille vastaan. Yhdessä vapautuvan kanssa aletaan rakentaa toimivaa tukiverkostoa, joka muodostuu yhteistyökumppaneista sekä alueen muista toimijoista.

Vankien Omaiset VAO ry on vankien omaisten itsensä perustama valtakunnallinen vapaaehtoisyhdistys. Yhdistyksen tavoitteena on tarjota tietoa ja tukea kaikille, jotka ovat tai ovat olleet vangin omaisia.

Toiminnan kautta he pyrkivät tarjoamaan tilaisuuden ajatusten ja tuntemusten vaihtoon vertaistoiminnan periaatteella keskusteluilloissa ja leireillä. VAO ry haluaa edistää myönteisten uusien ihmissuhteiden syntymistä ja ennen kaikkea perhesuhteiden säilymistä vankeustuomion aikana.

Please reload

​© 2016 HaKeRy

Hannu ja Kerttu ry | 040-128 1285 | Kuparisepänkatu 3, 04250 Kerava | toimisto (at) hannujakerttury.fi

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle