we want you !  tule mukaan hannu ja kerttu ry:n toimintaan!

Tällä sivulla voit lähettää jäsenhakemuksen, ilmoittaa muuttuneet yhteystietosi jos olet jo jäsen, tai hakea kannatusjäsenyyttä yksityishenkilönä, tai yhteisösi kanssa.

Hannu ja Kerttu ry:n jäseneksi voit hakea täyttämällä tietosi alla olevaan jäsentietolomakkeeseen, jolloin järjestön hallitus käsittelee hakemuksesi seuraavassa kokouksessaan. Tietoja ei käytetä muuhun tai luovuteta eteenpäin ja niitä hallinnoi järjestön jäsenrekisterinpitäjä - Lue lisää rekisteri- ja tietosuojaselosteestamme. Kun sinut on hyväksytty jäseneksi saat sähköpostiisi tästä infokirjeen ja ohjeita mahdollisuuksista osallistua järjestön toimintaan. Vaikka sinulla ei olisi mahdollisuutta olla mukana aktiivisesti kaikissa tapahtumissa ja toimissa, muista että kaikella tukemisella ja osallistumisellasi eri muodoissa on merkitys!

 

Hannu ja Kerttu ry:n jäsenet saavat sähköisellä infokirjeellä tietoa yhdistyksen toiminnasta, tietoa ja uutisia syrjäytymisen ennaltaehkäisystä ja lieveilmiöistä, sekä mahdollisuuden halutessaan ilmoittautua vapaaehtoisiksi yhdistyksen tapahtumiin ja toimintaan. Jäsenetuja päivitetään toiminnan laajentuessa.

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksytään yhdistyksen hallituksen toimesta hakemusten perusteella. Hallituksen kokouksen jälkeen saat viestin jäseneksi hyväksymisestä.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt tai tukenut yhdistyksen toimintaa.

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Järjestön jäsenmaksu on vuodesta 2016 saakka ollut 0€.

jäsenmaksuksi on vuosikokouksessa 2019 päätetty: 0€ !

jäseniä 6.2019 : 81 hlöä

hakemus jäseneksi:

ilmoitus tietojen muutoksesta (järjestöön jo hyväksytyille jäsenille)

kannatusjäseneksi

Voit tukea Hannu ja Kerttu ry:n toimintaa myös liittymällä kannatusjäseneksi. Tämä on täydellinen ratkaisu sinulle jolla ei ole aikaa, mutta haluaisit osallistua toimintaamme ja edistää sille asetettuja tavoitteita.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannatusjäsen yhteisöjä voivat siis olla esim.  yritykset, yhtiöt, yhdistykset ja järjestöt. 

Liity täyttämällä alla oleva kannatusjäsentietolomake ja saat maksutiedot sähköpostiisi. Lisää tekstikenttään joko tieto; "kannatusjäsen" tai yhteisösi nimi, riippuen siitä tuetko toimintaamme yksityishenkilönä vai yhteisösi kanssa.

Jos kannatusjäsen ei irtisano jäsenyyttään vuoden loppuun mennessä, hänelle toimitetaan jäsenmaksulomake seuraavan vuoden jäsenyydestä valitsemallaan tavalla. Kannatusjäsenyyden voi irtisanoa ilmoittamalla siitä yhdistyksen sähköpostiin:

toimisto ( a t ) hannujakerttury.fi

Kannatusjäsen on velvollinen maksamaan säädettyä jäsenmaksua. Mikäli hän muistutuksesta huolimatta jättää maksunsa maksamatta, yhdistyksen hallituksella on oikeus irtisanoa jäsenyys.

Kannatusjäsenellä on oikeus osallistua yhdistyksen kokouksiin, joissa hänellä on läsnäolo- ja puheoikeus.

kannatusjäsenmaksuksi on

vuosikokouksessa 5/2018 päätetty 50€ !

hakemus kannatusjäseneksi:

reksiteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Hannu ja Kerttu Ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuojalausekkeen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

 

Laadittu 10.7.2019. Viimeinen muutos 8.8.2019. Tätä selostetta päivitetään tarpeen tullen. Päivitetty versio luettavissa yhdistyksen kotisivuilla tms.

 

1. Rekisterinpitäjä Hannu ja Kerttu Ry, Kuparisepänkatu 3, 04250 Kerava. P. 040-1281285 toimisto@hannujakerttury.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö Inka Anttonen P. 046-5550023 toimisto@hannujakerttury.fi

3. Rekisterin nimi Hannu ja Kerttu Ry:n jäsenrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön vapaaehtoinen suostumus sekä rekisterinpitäjän oikeutettu etu jäsenlistan ylläpitämiseksi. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito jäsenien kanssa sekä tiedotus jäsenille. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon, markkinointiin tai profilointiin.

 

5. Rekisterin tietosisältö Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat henkilön nimi sekä hänen ilmoittamat yhteystiedot (sähköposti, osoite, puhelinnumero). Tietoja säilytetään jäsenyyden ajan. Jäsenyyden päättyessä tiedot poistetaan rekisteristä yhden (1) kuukauden kuluessa.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan jäseniltä liittymisen yhteydessä täytettävästä jäsentietolomakkeesta sekä kotisivujen liittymislomakkeen kautta.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n ulkopuolelle Tietoja ei julkaista eikä luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa sekä muuttaa tietoja. Ilmoituksen tietojen muutoksesta voi lähettää yhdistyksen kotisivujen kautta (www.hannujakerttury.fi/jaeseneksi-liittyminen-jatukeminen). Pyyntö tarkastella tallennettuja tietoja, tulee lähettää kirjallisesti. Rekisterin pitäjällä on tarvittaessa oikeus varmistaa pyynnön lähettäjän henkilöllisyys.

 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä. Pyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja se käsitellään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

 

Lisätietoa rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleisestä tietosuoja-asetuksesta: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679#d1e2144-1-1

​© 2016 HaKeRy

Hannu ja Kerttu ry | 040-128 1285 | Kuparisepänkatu 3, 04250 Kerava | toimisto (at) hannujakerttury.fi

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle